In touch, Duality, Stylianos Papardelas, Kolkata, India