In touch, Duality, Stylianos Papardelas, India, Kolkata