Καίνε

Posted on August 7, 2018

Καίνε τα μάτια μου σαν να νυστάζω.
Καίνε από αυτά που δεν μπορούν να δουν.
Καίνε